Popis

Online výcvik Kraniosakrální terapie
Obecná náplň dvoudenního kurzu
Kraniosakrální technika 1 (KST1)


Detailní učební a časový plán online výuky kurzu KST1
Plánujeme 2denní odborný kurz (teoretická výuka) KST1 přes aplikaci ZOOM

Den první
Úvod, historie a koncept Kraniosakrální terapie (KST)
Obecné terapeutické principy osteopatie (terapeutická přítomnost)
Celkové a částečné kotraindikace KST
Základní terapeutické kroky před ošetřením pacienta technikou KST
Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
Model funkčnosti kraniosakrálního systému jako celku (polouzavřený hydraulický systém)
Palpace kraniosakrálního rytmu - v rámci celého těla a na hlavě (CRANIAL VAULT HOLD 1-3)
Kraniální pumpování
Technika V šíření (jemné ovlivnění lebeční suturální restrikce)

Den druhý
Fascie příčné, stavba a funkce a jejich terapeutické ovlivnění
Uvolnění pánevního dna, bránice, horní hrudní apertury a jazylky vč. klinické aplikace (dle času i příp. trakce durálního vaku)
Kolébání a klouzání durálního vaku
Technika bodu klidu – na kosti křížové a na nohách

Účastníci online dvoudenního kurzu KST1 se poté zúčastní zdarma čtyřdenní prezenční výuky, která proběhne v Praze.

Časový plán výuky
sobota:   9:00 – 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)
neděle:   9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30
(předpokládaná pauza na oběd 1h. a 30 min.)

Doporučujeme si přečíst v předstihu
Knihu Johna E. Upledgera a Jona D. Vredevoogda: CranioSacral therapy, a to kapitolu 1 - 4 (vydavatelství Poznání) a Knihu Johna E. Upledgera: Ty a Tvůj skrytý lékař (vydavatelství Modrý klíč)


Cena kurzovného
10.500,- Kč (2denní online výuka + čtyřdenní prezenční kurz KST1)

V rámci ceny kurzovného máte uhrazeny
Studijní materiály (skripta v pdf i těštěné formě).

Podrobné informace o podmínkách platby
Údaje, které je třeba uvést při vyplňování Vašeho platebního dokladu:
Adresa majitele účtu: Mgr. Helena Toušková, Na Rokytce 10, 180 00 Praha 8
Číslo účtu příjemce (ve prospěch účtu): 2401125460
Kód banky: 2010
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Individuálně přidělen v rámci faktury - nutné vyplnit pro identifikaci platby!


Platby pro onlin kurz KST1 (...) přes aplikaci ZOOM proveďte nejpozději 4 týdny před začátkem on-line kurzů!

Storno podmínky
Při odvolání akce ze strany účastníka 4 týdny před začátkem online kurzů (tj. do (včetně) ...) si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby. Při odvolání akce ze strany účastníka méně než čtyři týdny před začátkem online kurzů (tj. od (včetně) ...) si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Účastníkovi je možné nabídnout v čase 100% storna náhradní místo v dalším termínu konání vzdělávací akce dle max. kapacity účastníků.

Při zrušení akce ze strany pořadatelů bude všem řádně přihlášeným účastníkům vrácena celková cena za předem zaplacené služby.

Podmínkou účasti na odborném kurzu
Zaslání závazné přihlášky před zaplacením kurzovného.
Tato přihláška negarantuje místo na akci, ale slouží pouze k identifikaci platby. Garancí Vašeho místa je až zaplacení celkové ceny kurzovného na náš účet! Účast bude po úhradě kurzovného zpětně potvrzena SMS zprávou či E-mailem.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit on-line a nebo ji zašleme na vaši adresu, v tomto případě nás kontaktujte na adrese: NZZ Fyzioterapie - Mgr. Helena Toušková, Kudrnova 95/22, Praha 5 - Motol. V případě zrušení svého přihlášení nás, prosím, co nejdříve kontaktujte na tel. čísle: +420 604 761 454.


Podrobnosti o kurzu

Místo: ZOOM PLATFORMA
Lektor: Mgr. Helena Toušková
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Kapacita: 20 osob

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Kontakty

Sídlo: Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol

Telefon: 220 571 447, +420 604 761 454

E-mail: helena.touskova@volny.cz

Rychlý dotaz